Телефон/Факс: (032) 222-04-62
Адреса: м. Львів, вул. Чукаріна, 3

Інтелект України

З 2017 року наш навчальний заклад бере участь у всеукраїнському проекті «Інтелект України». Нова концепція виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей запропонована у 2006 році командою провідних вчених, педагогів Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. На базі концепції створена оригінальна система навчання дітей на основі як власних напрацювань, так і передових закордонних ефективних методик.
Педагоги Оріяни працювали на семінарах у Харкові та Рівному, де у школах успішно впроваджують та адаптують нову систему навчання дітей з першого класу. Заст.директора з НВР Ярославська Н.А. та вч.початкових класів Плювак О.В. отримали сертифікати за результатами навчання.
Програма розроблена з метою збільшити інтерес учнів до навчання, зокрема природничо-математичних наук. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.
Мета проекту полягає у набутті дитиною, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю, розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги, а вже потім – фактичний матеріал і поглиблені знання.
В основі роботи розвиток цілеспрямованості, працелюбності, організованості, наполегливості, волі учня.
Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: “Навчаємося разом”, на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет “Еврика”, на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Побудувана програма так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.
До проекту розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс (підручники – зошити з друкованою основою – посібники для вчителя), забезпечений комп`ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами). Для його придбання батьківський комітет класу укладає угоду із видавництвом.
Створені навчальні книжки повноцінно реалізують ідеї особистісно орієнтованого навчання. Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання – засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Вони реалізують діяльнісний підхід до організації навчального процесу, який змодельований у підручнику за принципом: «Для того, щоб учень засвоїв матеріал, який вивчає, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам’ятати, повправлятися в застосуванні знань на практиці й потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення й міцніше засвоєння. Через дані посібники реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу… Спочатку проміжки між повторенням коротші, пізніше вони збільшуються.
Школярі зможуть продовжити навчання за програмою “Інтелекту України” до випускного класу. У випадку ж переходу дитини з проектного класу до іншого, в т.ч. через сімейні обставини, переїзд тощо, дитина легко зможе увійти в навчальний процес і навіть з певною ймовірністю матиме переваги, використовуючи набуті навички та вміння.
Проект вимагає злагодженої співпраці педагогів та батьків для отримання позитивного результату.
З 01 вересня 2017року у проекті бере участь 1-а клас ( вч. Плювак О.В.).

Особливості навчання у проекті
Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація. Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості. Завданнями даного проекту є пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей:
• любові до батьків, своїх предків, рідної землі;
• любові до рідної мови, культури, народу, пошани до історичного минулого, національних традицій і звичаїв;
• глибокого усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм народом;
• любові до Батьківщини-України, готовності творити задля кращого її майбутнього.
Важливим моментом проекту є формування емоційно- позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…
Способи навчально-пізнавальної діяльності в даному проекті передаються через правила, вказівки, алгоритмічні приписи й засвоюються учнями в формі вмінь і навичок.
Досвід творчої діяльності фіксується в посібниках у формі частково-пошукових завдань. Ефективними, як показала практика, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку.
Велику увагу автори проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.
Для кожного предмету й на кожний урок розроблені музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички:
• виконання ранкової зарядки;
• заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми тощо.
У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:
• уміння слухати;
• уміння чітко висловлювати свої думки;
• уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;
• адекватна реакція на критику;
• уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;
• уміння бути «членом команди»;
• уміння усвідомлювати власну унікальність;
• позитивне ставлення до себе, інших людей;
• уміння правильно виражати свої почуття;
• установка на успіх;
• уміння концентруватися на досягненні мети;
• розвиток наполегливості й працьовитості.
Все це дається нелегкою працею вчителя, дітей, батьків.

 
НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА:

Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 21.04.2017р. Натисніть, щоб завантажити та переглянути

Наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 14.08.2017р. Натисніть, щоб завантажити та переглянути

Нормативні документи забезпечення реалізації науково-педагогічного проекту “Інтелект України”. Натисніть, щоб завантажити та переглянути

 

Головне

Оголошення

Ліцей “Оріяна” проводить набір у перші класи на 2022-23 н.р.

У період карантину подати документи потрібно в електронній формі на сайті

school.isuo.org

Набираємо 4 класи (110 учнів) за програмою Нової української школи. Два класи (за бажання батьків) будуть працювати за програмою “Інтелект України”, адаптованою до вимог НУШ.

Детальна інформація про проекти на сайтах:

intellect-ukraine

та

nus.org.ua

Для зарахування в ліцей "Оріяна" потрібно подати:

Запис проводить заступник директора з НВР п.Ярославська Н.А. у середу з 16.00 до 18.00 год.

Мікрорайон закладу: вул. Гостинна; вул. Колійна; вул. М. Колодзінського; вул. Рахівська, 1-22, 23, 25; вул. Рожева; вул. Хортицька; вул. Г. Хоткевича, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; вул. В. Чукаріна; вул. Бережанська, 2-63.

Для п’ятикласників планується відкриття класів з поглибленим вивченням англійської мови та з вивченням економіки.

Реквізити ліцею “Оріяна” ЛМР для внесення благодійних коштів на рахунок закладу
МФО 820172

ЄДРПОУ 20822052

Р/р UA678201720344281001300041061

УДКСУ у Сихівському р-ні м. Львова

Довідки за телефоном
222-41-05.

У ліцеї діють гуртки:

Ми на карті:


Цікаві посилання:

Osvita.com.ua
Osvita.ua
lviv-adm
intellect-ukraine.org